Menu

Pro-DJ

 

Асоциация на професионалните дисководещи и лица упражняващи музикално-артистична дейност /АПДЛУМАД/

АПДЛУМАД е основана през 2004 г. като не правителствена организация в обществена полза.

АПДЛУМАД е член на Съюза на Българските музикални и танцови дейци/СБМТД/ от 2008 г., който е национално представен синдикат чрез КНСБ.

През 2008 г. АПДЛУМАД спомага за включването на професията „Дисководещ“ в националния класификатор на професиите.

През 2010 г. предприема инициатива за включване на професията в списъка за професионално обучение.Разбира се, неин екип участва в изготвянето на ДОИ към НАПОО по професията дисководещ, като по тяхно предложение се прилага над 95% от програмата на световната школа за диджей DUBSPOT, съобразено с нашата образователна система.

АПДЛУМАД е първата и засега единствената организация в България, разполагаща със собственно ЦПО лицензирано по стандарт от ЗПОО за професията „дисководещ”, където провежда на своите членове квалификационни курсове според държавния образователен стандарт, които са гаранция за висок професионализъм.

Обучението в ЦПО към АПДЛУМАД се провежда по утвърдена от МОН и НАПОО учебна програма от високо квалифицирани преподаватели!

АПДЛУМАД провежда своите изпити за придобиване на професионална квалификация в присъствието на пет членна държавна изпитна комисия с представители от МОН, МТСП, МК и КНСБ според изискванията от ЗПОО.

АПДЛУМАД редовно взема участие в благотворителни мероприятия за подкрепа под различни форми. Едни от основните приоритети на организацията са повишаване професионалния капацитет на своите членове и развитието на музикалната култура при подрастващото поколение. Тя редовно организира форуми за наблягане на проблемите сред работниците в тази сфера.

В нашата организация членуват дисководещи, доказали се през това време като професионалисти в своята област.