Menu

Pro-DJ

Асоциация на професионалните дисководещи и лица, упражняващи музикално-артистична дейност.

Създаде лицензиран център за професионално обучение от НАПОО по професия ,,дисководещ‘‘ от 2013 год. Целта на центъра е да се даде възможност на всеки, който има желание за получаване на знания в областта на професията по световен стандарт, прилагайки в голяма част програмата на обучение от водещата в световен мащаб школа за диджей ,,Dub spot”, като програмата ни е съобразена с всички държавни образователни изисквания в България според МОН. Образователният център разполага, както със собствена база, така и с водещи преподаватели, музикални педагози и инженери, които са специално подбрани за провеждането на курсовете. При завършване успешно на курса, обучаемите получават държавно призната диплома за професионална квалификация от МОН. След завършване на курса, АПДЛУМАД предлага възможност на всеки, който желае, да бъде включен в каталога на предлаганите дисководещи в каталога на своя сайт. АПДЛУМАД предлага също така и защита на трудовите права на свички свои членове, както на територията на България, така и във всички страни, с който има подписани спогодби за това. Дипломата, която получава всеки, завършил успешно курса, важи както на територията на страната, така и във всички държави, с които Република България има подписани спогодби за това. Школата разполага с най съвременните хардуерни, софтуерни и мултимедийни продукти, използвани от диджей в цял свят. Курсът е с продължителност Девет месеца, което отново е съобразено с ДОИ за професията.

 

Тел за връзка : +359/887-441-596

Председател УС : Христо Радев

Имеил : ac_pro_dj@abv.bg